English
· During the auction for 2023, Lerta concluded new capacity contracts worth nearly PLN 34 million net, increasing its total value to PLN 36.5 million.

23 marca 2022

Polish
· W toku aukcji na rok 2023 Lerta zawarła umowy mocowe o wartości prawie 34 mln zł netto, zwiększając swoje zakontraktowanie do 36,5 mln zł.

23 marca 2022

Polish
· Przeprowadzona runda finansowania jest elementem zacieśniającego się strategicznego partnerstwa pomiędzy spółkami i przyniosła firmie Lerta 12,75 mln zł z czego Photon Energy Group zainwestuje 8,75 mln zł i zwiększy swój udział w kapitale zakładowym spółki do 24%.

30 grudnia 2021

English
· The equity financing round is part of a deepening strategic partnership between the companies and has raised PLN 12.75 million for Lerta. Photon Energy Group invests PLN 8.75 million and increases its equity stake to 24%

30 grudnia 2021

Polish
· W toku aukcji głównej na rok 2026 Lerta zawarła umowy mocowe o wartości prawie 21 mln zł netto.

22 grudnia 2021

English
· During the main auction for 2026, Lerta secured capacity contracts worth nearly PLN 21 million net.

22 grudnia 2021

English

24 listopada 2021

Polish

24 listopada 2021

Polish
· Photon Energy odegrał główną rolę w drugiej rundzie finansowania kapitałowego Lerty, co pozwoliło polskiej firmie energetycznej nowej generacji pozyskać 7,5 mln zł. Photon Energy objął 12 proc. udziałów za 4 mln zł.

20 stycznia 2021

English
· The equity financing round is part of a strategic partnership between the companies and has raised PLN 7.5 million for Lerta. Photon Energy takes a 12% stake in return for a PLN 4 million investment.

20 stycznia 2021