Lerta z kontraktami o wartości 36 mln zł i dynamicznym wzrostem mocy