Lerta z kolejną akwizycją w Polsce - przejmuje spółkę obrotu energią