• Lerta z kontraktami o wartości 36 mln zł i dynamicznym wzrostem mocy
  • Photon Energy wiodącym inwestorem w rundzie inwestycyjnej serii A w spółce Lerta
  • Lerta z kontraktem o wartości 21 mln zł i 5-krotnym wzrostem biznesu
Lerta z kontraktami o wartości 36 mln zł i dynamicznym wzrostem mocy
Photon Energy wiodącym inwestorem w rundzie inwestycyjnej serii A w spółce Lerta
Lerta z kontraktem o wartości 21 mln zł i 5-krotnym wzrostem biznesu
Lerta z kontraktami o wartości 36 mln zł i dynamicznym wzrostem mocy

· W toku aukcji na rok 2023 Lerta zawarła umowy mocowe o wartości prawie 34 mln zł netto, zwiększając swoje zakontraktowanie do 36,5 mln zł.
Photon Energy wiodącym inwestorem w rundzie inwestycyjnej serii A w spółce Lerta

· Przeprowadzona runda finansowania jest elementem zacieśniającego się strategicznego partnerstwa pomiędzy spółkami i przyniosła firmie Lerta 12,75 mln zł z czego Photon Energy Group zainwestuje 8,75 mln zł i zwiększy swój udział w kapitale zakładowym spółki do 24%.
Lerta z kontraktem o wartości 21 mln zł i 5-krotnym wzrostem biznesu

· W toku aukcji głównej na rok 2026 Lerta zawarła umowy mocowe o wartości prawie 21 mln zł netto.
Lerta z kolejną akwizycją w Polsce - przejmuje spółkę obrotu energią

Photon Energy odegrał główną rolę w drugiej rundzie finansowania Lerty

· Photon Energy odegrał główną rolę w drugiej rundzie finansowania kapitałowego Lerty, co pozwoliło polskiej firmie energetycznej nowej generacji pozyskać 7,5 mln zł. Photon Energy objął 12 proc. udziałów za 4 mln zł.

Zapisz się do newslettera

 
Press Kit

Lerta

Chcemy być największą energetyczną firmą świata, pełniąc funkcję zdecentralizowanej platformy łączącej wytwórców, odbiorców i prosumentów, pozwalającej na stabilne dostawy energii i zbilansowanie systemu, wspierającą jednocześnie ochronę planety poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Zobacz więcej na www.lerta.energy